Close

Shri Prasanta Kumar Sethi, OAS-I(JB)

Prasanta Kumar Sethi Tahasildar Harichandanpur

Tahasil Office, Harichandanpur

Email : tah[dot]hari-od[at]nic[dot]in
Designation : Tahasildar, Harichandanpur
Phone : 7978727128