Close

Subdivision & Blocks

SADAR SUB DIVISION
SL.No NAME OF BLOCK No.of GRAM PANCHAYAT
1 Sadar 25
2 Ghatagaon 27
3 Harichandanpur 25
4 Telkoi 22
5 Banspal 21
6 Patna 20
7 Saharpada 20
CHAMPUA SUB DIVISION
SL.No NAME OF BLOCK No.of GRAM PANCHAYAT
1 Champua 22
2 Jhumpura 22
3 Joda 19
ANANDAPUR SUB DIVISION
SL.No NAME OF BLOCK No.of GRAM PANCHAYAT
1 Anandapur 18
2 Ghasipura 25
3 Hatadihi 31