Close

Hospitals

JODA CHC

Dr. Jagdish Prasda Sahoo,M.O I/C,JODA CHC,KEONJHAR,PIN-758034

Email : bpmu[dot]basudevpur[at]gmail[dot]com
Phone : 9437062821
Category/Type: CHC

KESUDURAPAL CHC

Dr. Rajendra Ku. Murmu,M.O I/C,KESUDURAPAL CHC ,KEONJHAR,PIN-758025

Email : bpmu[dot]sainkul[at]gmail[dot]com
Phone : 9937365087
Category/Type: CHC

PADAMPUR CHC

Dr. Siba Charana Bag,M.O I/C,PADAMPUR,KEONJHAR,PIN-758013

Email : padampur[dot]bpmu[at]gmail[dot]com
Phone : 9439998890
Category/Type: CHC

PATNA CHC

Dr. Pursottam Mahanta,M.O I/C,PATNA CHC,KEONJHAR,PIN-758030

Email : bpmu2[dot]patna[at]gmail[dot]com
Phone : 9439987826
Category/Type: CHC

SAINKUL CHC

Dr. Bibhudutta Mohanty,M.O I/C,SAINKUL CHC,KEONJHAR,PIN-758043

Email : bpmu[dot]sainkul[at]gmail[dot]com
Phone : 9439987983
Category/Type: CHC

SALANIA CHC

Dr. Pravash Kumar Sahoo,M.O I/C,SALANIA CHC,KEONJHAR,PIN-758083

Email : bpmu[dot]salaniachc[at]gmail[dot]com
Phone : 9439998869
Category/Type: CHC

SUB DIVISIONAL HOSPITAL ANANDPUR

Dr. Dhaneswara Sethy,SDMO,ANANDPUR,KEONJHAR,PIN-758021

Email : sdmoanandapur1234[at]gmail[dot]com
Phone : 9437336906
Category/Type: SUB DIVISIONAL HOSPITAL

SUB DIVISIONAL HOSPITAL CHAMPUA

Dr. Debasis Kumar Dey,SDMO,CHAMPUA,KEONJHAR,PIN-758041

Email : sdpmu[dot]nrhm[at]gmail[dot]com
Phone : 9439998927
Category/Type: SUB DIVISIONAL HOSPITAL

TELKOI CHC

Dr. Bipin Bihari Patra,M.O I/C, TELKOI CHC,KEONJHAR,PIN-758019

Email : bpmu[dot]telkoi1[at]gmail[dot]com
Phone : 9439998775
Category/Type: CHC

UDAYAPUR CHC

Dr. Shyam Sundar Tudu,M.O I/C,

Email : bpmu[dot]udaypur[at]gmail[dot]com
Phone : 9439998904
Category/Type: CHC