Close

Press and Media

DISTRICT LEVEL MEDIA CORRESPONDENTS  OF  KEONJHAR DIST. HQRS (MEDIA HOUSES APPROVED BY I & PR DEPTT., ODISHA)
Sl.No Name of the Media Name of the Journalist Contact Number e-Mail
1 Press News Service Surajit Kumar Tripathy

8658291251/9938758789

 
2 Hindustan Samachar Bibhuti Bhusan Pattnaik 9937190180 bibhutipattkjr[at]gmail[dot]com
3 Samaj Satyanarayan Mishra 9437025889 snmishra_kjr[at]rediffmail[dot]com
4 Dharitri Deepak Kumar Mishra 9437716868  
5 Sanchar (Spl. Correspondence) Sarat Chandra Jena 9437715600  
6 Odisha Bhaskar Saroj Kumar Nayak 9437007948  
7 Sambad Subrat Kumar Swain 9439955862 swainsubrat3[at]gmail[dot]com
8 Pragatibadi Debashis Mishra 9437214870 lovelykjr1675[at]gmail[dot]com
9 Indian Express Debashis Mishra 9437214870 lovelykjr1675[at]gmail[dot]com
10 Dharitri Naresh Pattanayak 9437197395 naresh[dot]pattanayak[at]gmail[dot]com
11 Times Of India Naresh Pattanayak 9437197395 naresh[dot]pattanayak[at]gmail[dot]com
12 Industry & Mines Observer A.R. Khan 9437086122 khantuna[at]rediffmail[dot]com
13 Utkal Samachar A.R. Khan 9437086122 khantuna[at]rediffmail[dot]com
14 SuryaPrava Jayakrushna Panda 9437438019 jkpkjr[at]gmail[dot]com
15 Sakala Sarat Chandra Das 9937593346 samayasarat[at]gmail[dot]com
16 Anupam Bharat Pradeep Mohanty 9437214231 manu27412[at]yahoo[dot]com
17 Prameya Tapas Kumar Rath 9437114830 tapasprameya[at]gmail[dot]com
18 Kalinga-TV      
19 Samaj Gyanaranjan Mishra 9437578187 kendujhargarhgyana[at]gmail[dot]com
20 Pioneer Malaya Mohapatra 9437179560 malay_kjr[at]rediffmail[dot]com
21 News-7(TV) Binay Bhusan Pattnaik 9437200005 binayajrnl[at]gmail[dot]com
22 O-TV Pranay Kumar Pani 9437250937 zeetupani123[at]gmail[dot]com
23 Zee Kalinga Abhaya Kumar Mohanty 9437252729 abhaypress[at]gmail[dot]com
24 Kanak News Jitendra Pattanayak 94375-79985  
25 AIR Manas Ranjan Tripathy 9437075385 manas[dot]rt1[at]gmail[dot]com
26 Doordarshan Manas Ranjan Tripathy 9437075385 manas[dot]rt1[at]gmail[dot]com
27 Nandighosa Manas Ranjan Tripathy 9437075385 manas[dot]rt1[at]gmail[dot]com
28 Sruti Ranjan Kumar Tripathy 9853711511 rtripathy170[at]gmail[dot]com
29 Manthan Rajendra Mahakud 9439291806 rajendrakumarmahakud[at]gmail[dot]com
30 Sadhana+TV(Hindi) Nirmal Nayak 9853415373 nnirmal1[at]gmail[dot]com
31 Bharat Darshan Biswaranjan Sahoo 9437180237  
32 Political Business Daily Pratyush Ku. Pattanayak 7008313527  
33 Odisha Express Spl Santosh Mohapatra 9438118600  
34 E-TV Bharat Santosh Mohapatra 9438118600  
35 Naxtra News Parthasarathi Mishra 9437006408  
36 Krushak Sambad Kshetrabasi Mahakud 9437250938 mahakudkb[at]gmail[dot]com
37 Paryabekhyak  Kshetrabasi Mahakud 9437250938 mahakudkb[at]gmail[dot]com
38 Singhasana Shasibhusan Singh 9937281171 shashibhusan75[at]gmail[dot]com
39  Kholapharda (Weekly) Arabinda Behera 9853417197 aravindabehera0[at]gmail[dot]com
40 Mallhar Niranjan Nayak 9437157940  
41 News 18 Odia Abhaya Mahapatra 9437214638 avayamohapatra[at]gmail[dot]com
42 Nitidin Bijay Mishra 8763608915  
43 The Aroop Sasmita Sahoo 9337862791 / 7008812613  
44 The Samaya Sasmita Sahoo 9337862791  
45 MBC TV Ranjan Kumar Tripathy 9853711511 rtripathy170[at]gmail[dot]com
46 Sarbasadharana Purna Chrandra Pattnaik 9090425299 pcpattanayak20[at]gmail[dot]com
47 Nirvay Satyajit Mishra 9437627342 m[dot]satyajit321[at]gmail[dot]com
48 Ajikali Braja Kishore Ray 9937592927 brajakishoreray2[at]gmail[dot]com
49 Odisha Bhaskar Saroj Kumar Nayak 9437007948  
50 Amari Katha Rabindra Kumar Sethy 7008926650  
51 Utkal Mail Ranjit Kumar Behera 8270345002  
52 Utkal Mail (Spl Correspondent) Magan Mallik 9178641379  
53 Biswavani Arun Kumar Mahanta 9937057626  
54 Agnisikha Debabrata padhi 7008035842  
55 Political & Industrial Times of Orissa Samarendra Das 8249600438  
56 Utkal Samaj (Spl Correspondent) Dilip Kumar Sahoo 9437378792  
57 Paryabekhyak (Spl Correspondent) Sudam Kumar pati 7750923448  
58 Kalantara (Spl Correspondent) Pabitra Behera 9853152431  
59 Cameraman News-7 Tanmay Pal 7789951688  
60 Cameraman Prameya Sudarsan Swain 9437431592  
61 City Reporter of Sambad Sudhansusekhar Sahu 9437379563  
62 City Reporter of Prameya Nirmal Ch. Barik 9439727276  
63 Odisha Express Satyajit Samantaray 9438444433