ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିଭା ପୃଷ୍ଟୀ, ଓ.ପ୍ର.ସେ. – ଏ (ଜେ.ବି)

Prativa Prusty Tahasildar Jhumpura

ତହସିଲ କାର୍ଯାଳୟ, ଝୁମ୍ପୁରା

ଇମେଲ୍ : tah[dot]jhumpura-od[at]nic[dot]in
ପଦବୀ : ତହସିଲଦାର, ଝୁମ୍ପୁରା
ଫୋନ : 7008980525