ନୂଆ କଣ

କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ

ପ୍ରଶ୍ନ ର ଉତ୍ତର “କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଡି.ଏଚ.ଏଚ, ଏସ.ଡି.ଏଚ, ଏବଂ ସି.ଏଚ.ସି ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବକ ଏବଂ ସେବିକାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ”(ପିଡ଼ିଏଫ ୩୫୬ କେବି)

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି: 24/04/2019

ପ୍ରଶ୍ନ ର ଉତ୍ତର “କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଡି.ଏଚ.ଏଚ, ଏସ.ଡି.ଏଚ, ଏବଂ ସି.ଏଚ.ସି ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବକ ଏବଂ ସେବିକାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ”

ଅଧିକ