ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନୂଆ କଣ

କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ

ମାସିକ ଭଡ଼ା ରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ଯାନ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କୋଟେଶନ ନୋଟିସ

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି: 15/09/2020

ମାସିକ ଭଡ଼ା ରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ଯାନ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କୋଟେଶନ ନୋଟିସ

ଅଧିକ
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ

କେନ୍ଦୁଝର ଜ଼ିଲ୍ଲାର ଏନ ପି ପି ସି ଡି / ସି ଏଚ /ଏନ ଓ ଏଚ ପି / ଏନ ପି ଏଚ ସି ଇ ପାଇଁ ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଉପକରଣ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏଜେନ୍ସି ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶନ ଆହ୍ୱାନ

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି: 14/09/2020

କେନ୍ଦୁଝର ଜ଼ିଲ୍ଲାର ଏନ ପି ପି ସି ଡି / ସି ଏଚ /ଏନ ଓ ଏଚ ପି / ଏନ ପି ଏଚ ସି ଇ ପାଇଁ ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଉପକରଣ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏଜେନ୍ସି ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶନ ଆହ୍ୱାନ

ଅଧିକ
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କୋଭିଡ-୧୯ ନିମନ୍ତେ ଆର.ଟି.-ପି.ସି.ଆର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଗାର ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି: 14/09/2020

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କୋଭିଡ-୧୯ ନିମନ୍ତେ ଆର.ଟି.-ପି.ସି.ଆର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଗାର ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ

ଅଧିକ
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ

ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ କେନ୍ଦୁଝର ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ନିଲାମ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି: 09/09/2020

ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ କେନ୍ଦୁଝର ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ନିଲାମ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ

ଅଧିକ
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଔଷଧ, ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ବିଛଣା ପତ୍ର ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆହ୍ଵାନ

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି: 02/09/2020

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଔଷଧ, ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ବିଛଣା ପତ୍ର ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆହ୍ଵାନ

ଅଧିକ
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ

ଲଘୁ ଖଣିଜ ଉତ୍ସ ର ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ଲୀଜ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟ|ଳୟ ହାଟଡ଼ିହି କେନ୍ଦୁଝର

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି: 25/08/2020

ଲଘୁ ଖଣିଜ ଉତ୍ସ ର ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ଲୀଜ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟ|ଳୟ ହାଟଡ଼ିହି କେନ୍ଦୁଝର

ଅଧିକ
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ

ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିସନ କେନ୍ଦୁଝର ଦ୍ଵାରା ମାସିକ ଭଡ଼ା ହିସାବରେ ପ୍ରଦତ ଯାନ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ କୋଟେସନ ଆହ୍ଵାନ

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି: 25/08/2020

ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିସନ କେନ୍ଦୁଝର ଦ୍ଵାରା ମାସିକ ଭଡ଼ା ହିସାବରେ ପ୍ରଦତ ଯାନ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ କୋଟେସନ ଆହ୍ଵାନ

ଅଧିକ
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କୋଭିଡ କେୟାର ହୋମ ରେ ଦୈନିକ ମଜୁରି ଆଧାରରେ ଏ.ଏନ.ଏମ. ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆଦେଶ ପ୍ରକାଶନ

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି: 24/08/2020

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କୋଭିଡ କେୟାର ହୋମ ରେ ଦୈନିକ ମଜୁରି ଆଧାରରେ ଏ.ଏନ.ଏମ. ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆଦେଶ ପ୍ରକାଶନ

ଅଧିକ