ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବ୍ୟାଙ୍କ

ଓଡିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ

ବଣିଆପାଟ ,ଡିଡି କଲେଜ,କେନ୍ଦୁଝର,ପିନ-୭୫୮୦୦୧,ଆଇ. ଏଫ . ଏସ. ସି କୋଡ-IOBA0ROGB01

ଇମେଲ୍ : ddcollege[at]odishabank[dot]in
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ସାର୍ବଜନିକ କ୍ଷେତ୍ର

ଓଡିିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ

ନିଉ ମାର୍କେଟ,କେନ୍ଦୁଝର,ପିନ-୭୫୮୦୦୧,ଆଇ. ଏଫ . ଏସ. ସି କୋଡ-IOBA0ROGB01

ଇମେଲ୍ : keonjhar[at]odishabank[dot]in
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ସାର୍ବଜନିକ କ୍ଷେତ୍ର

ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ କମର୍ସ

କେଶରୀ କମ୍ପଲେସ୍କ ,ଏନ.ଏଚ-୬,କେନ୍ଦୁଝର,ପିନ-୭୫୮୦୦୧,ଆଇ. ଏଫ . ଏସ. ସି କୋଡ-ORBC0101586

ଇମେଲ୍ : bm1586[at]obc[dot]co[dot]in
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ସାର୍ବଜନିକ କ୍ଷେତ୍ର

କରପୋରେସନ ବ୍ୟାଙ୍କ

ଜଗନ୍ନାଥ ପୁର,କେନ୍ଦୁଝର,ପିନ-୭୫୮୦୦୧,ଆଇ. ଏଫ . ଏସ. ସି କୋଡ -CORP0002970

ଇମେଲ୍ : cb2970[at]corpbank[dot]co[dot]in
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ସାର୍ବଜନିକ କ୍ଷେତ୍ର

କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ

କେନ୍ଦୁଝର,ପିନ-୭୫୮୦୦୧,ଆଇ. ଏଫ . ଏସ. ସି କୋଡ-CNRB0003139

ଇମେଲ୍ : cb3139[at]canarabank[dot]com
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ସାର୍ବଜନିକ କ୍ଷେତ୍ର

ଡିସିଵିି ବ୍ୟାଙ୍କ

ଜେଲ ଛକ,ଏନ.ଏଚ-୪୯,କେନ୍ଦୁଝର,ପିନ-୭୫୮୦୦୧,ଆଇ. ଏଫ . ଏସ. ସି କୋଡ-DCBL00000201

ଇମେଲ୍ : manoj[dot]sahu[at]dcbbank[dot]com
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ନିଜି କ୍ଷେତ୍ର

ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ

ମାଧପୁର,କେନ୍ଦୁଝର,ପିନ-୭୫୮୦୦୧,ଆଇ. ଏଫ . ଏସ. ସି କୋଡ-PUNB0407600

ଇମେଲ୍ : bo4076[at]pnb[dot]co[dot]in
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ସାର୍ବଜନିକ କ୍ଷେତ୍ର

ବିଜୟା ବ୍ୟାଙ୍କ

ମା ତାରିଣୀ ଟାଓ୍ବାର,କେନ୍ଦୁଝର,ପିନ-୭୫୮୦୦୧,ଆଇ. ଏଫ . ଏସ. ସି କୋଡ -VIJB0007418

ଇମେଲ୍ : vb7418[at]vijayabank[dot]co[dot]in
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ସାର୍ବଜନିକ କ୍ଷେତ୍ର

ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ

ପୁରୁଣା ବଜାର,କେନ୍ଦୁଝର,ପିନ-୭୫୮୦୦୨,IFSC-BKID0005417

ଇମେଲ୍ : OldTown[dot]Keonjhar[at]bankofindia[dot]co[dot]in
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ସାର୍ବଜନିକ କ୍ଷେତ୍ର

ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ

କେନ୍ଦୁଝର,ପିନ-୭୫୮୦୦୧,ଆଇ. ଏଫ . ଏସ. ସି କୋଡ-BKID0005400

ଇମେଲ୍ : Keonjhar[dot]keonjhar[at]bankofindia[dot]co[dot]in
ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ସାର୍ବଜନିକ କ୍ଷେତ୍ର