ନିଯୁକ୍ତି

ନିଯୁକ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଓ.ଏସ.ଏଚ. ଆଣ୍ଡ ଏଫ.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଏସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚୁକ୍ତିଭିତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ (ପିଡ଼ିଏଫ ୪୮ କେବି)

ଓ.ଏସ.ଏଚ. ଆଣ୍ଡ ଏଫ.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଏସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚୁକ୍ତିଭିତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ

19/06/2019 05/07/2019 ଡାଉନଲୋଡ୍ (46 KB)
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ (ପିଡ଼ିଏଫ ୧୬୦ କେବି)

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ

19/06/2019 05/07/2019 ଡାଉନଲୋଡ୍ (156 KB)
ଅନ୍ଵେଷା ଫଳାଫଳ ୨୦୧୯-୨୦୨୦ ଅନୁସୂଚିତ ଜନ ଜାତି ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକା (ପିଡ଼ିଏଫ ୧.୮୩ ଏମବି)

ଅନ୍ଵେଷା ଫଳାଫଳ ୨୦୧୯-୨୦୨୦ ଅନୁସୂଚିତ ଜନ ଜାତି ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକା

18/06/2019 30/06/2019 ଡାଉନଲୋଡ୍ (2 MB)
ଅନ୍ଵେଷା ଫଳାଫଳ ୨୦୧୯-୨୦୨୦ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକା (ପିଡ଼ିଏଫ ୪.୨୭ ଏମବି)

ଅନ୍ଵେଷା ଫଳାଫଳ ୨୦୧୯-୨୦୨୦ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକା

18/06/2019 30/06/2019 ଡାଉନଲୋଡ୍ (4 MB)
ପୁନଃ ଥଇଥାନ ଯୋଜନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଚୁଡାନ୍ତ ତାଲିକା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦୁଝର ପୂର୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ(ପିଡ଼ିଏଫ ୧.୦୧ ଏମବି)

ପୁନଃ ଥଇଥାନ ଯୋଜନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଚୁଡାନ୍ତ ତାଲିକା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦୁଝର ପୂର୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ

10/06/2019 10/07/2019 ଡାଉନଲୋଡ୍ (1 MB)
ପୁନଃ ଥଇଥାନ ଯୋଜନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଚୁଡାନ୍ତ ତାଲିକା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦୁଝର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ(ପିଡ଼ିଏଫ ୫.୬୯ ଏମବି)

ପୁନଃ ଥଇଥାନ ଯୋଜନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଚୁଡାନ୍ତ ତାଲିକା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦୁଝର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ

10/06/2019 10/07/2019 ଡାଉନଲୋଡ୍ (6 MB)
ସଂରକ୍ଷଣ କର