ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭୂମି ଅର୍ଜନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ -୪୯ ରେ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପଦ ପାଇଁ ଅବସର କରିଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପାଖରୁ ଆବେଦନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ

ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭୂମି ଅର୍ଜନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ -୪୯ ରେ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପଦ ପାଇଁ ଅବସର କରିଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପାଖରୁ ଆବେଦନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭୂମି ଅର୍ଜନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ -୪୯ ରେ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପଦ ପାଇଁ ଅବସର କରିଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପାଖରୁ ଆବେଦନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ

ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭୂମି ଅର୍ଜନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ -୪୯ ରେ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପଦ ପାଇଁ ଅବସର କରିଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପାଖରୁ ଆବେଦନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ

08/01/2021 25/01/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (612 KB)