ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସିଡିଭିଓ କାର୍ଯ୍ୟ|ଳୟ ରେ ବିଭିର୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୨୭୨ କେବି)

ସିଡିଭିଓ କାର୍ଯ୍ୟ|ଳୟ ରେ ବିଭିର୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୨୭୨ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସିଡିଭିଓ କାର୍ଯ୍ୟ|ଳୟ ରେ ବିଭିର୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୨୭୨ କେବି)

ସିଡିଭିଓ କାର୍ଯ୍ୟ|ଳୟ ରେ ବିଭିର୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

15/07/2019 24/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (272 KB)