ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସାନଘାଗରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ନିମନ୍ତେ ପାର୍କିଂ ଦେୟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର(ପିଡ଼ିଏଫ ୨୯୩ କେବି)

ସାନଘାଗରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ନିମନ୍ତେ ପାର୍କିଂ ଦେୟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର(ପିଡ଼ିଏଫ ୨୯୩ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସାନଘାଗରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ନିମନ୍ତେ ପାର୍କିଂ ଦେୟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର(ପିଡ଼ିଏଫ ୨୯୩ କେବି)

ସାନଘାଗରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ନିମନ୍ତେ ପାର୍କିଂ ଦେୟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର

06/12/2018 20/12/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (293 KB)