ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରେ ମାସିକ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଯାନ ନିୟୋଜିତ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଆହ୍ଵାନ

ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରେ ମାସିକ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଯାନ ନିୟୋଜିତ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଆହ୍ଵାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରେ ମାସିକ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଯାନ ନିୟୋଜିତ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଆହ୍ଵାନ

ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରେ ମାସିକ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଯାନ ନିୟୋଜିତ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଆହ୍ଵାନ

11/04/2022 13/04/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (705 KB)