ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ରେଡକ୍ରସ ରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଆଶିଷ ଠାକରେ ,ଭା .ପ୍ର . ସେ ଙ୍କୁ ମାନନୀୟ ରାଜ୍ଯପାଳ ପ୍ରୋଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଦ୍ଵାରା ରାଜଭବନ ରେ ଆଜି ୨୦.୦୬.୨୦୧୯ ସମ୍ମାନୀତ କରା ଯାଇଛି(ପିଡ଼ିଏଫ ୨୯୬ କେବି)

ରେଡକ୍ରସ ରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଆଶିଷ ଠାକରେ ,ଭା .ପ୍ର . ସେ ଙ୍କୁ ମାନନୀୟ ରାଜ୍ଯପାଳ ପ୍ରୋଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଦ୍ଵାରା ରାଜଭବନ ରେ ଆଜି ୨୦.୦୬.୨୦୧୯ ସମ୍ମାନୀତ କରା ଯାଇଛି(ପିଡ଼ିଏଫ ୨୯୬ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ରେଡକ୍ରସ ରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଆଶିଷ ଠାକରେ ,ଭା .ପ୍ର . ସେ ଙ୍କୁ ମାନନୀୟ ରାଜ୍ଯପାଳ ପ୍ରୋଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଦ୍ଵାରା ରାଜଭବନ ରେ ଆଜି ୨୦.୦୬.୨୦୧୯ ସମ୍ମାନୀତ କରା ଯାଇଛି(ପିଡ଼ିଏଫ ୨୯୬ କେବି)

ରେଡକ୍ରସ ରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଆଶିଷ ଠାକରେ ,ଭା .ପ୍ର . ସେ ଙ୍କୁ ମାନନୀୟ ରାଜ୍ଯପାଳ ପ୍ରୋଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଦ୍ଵାରା ରାଜଭବନ ରେ ଆଜି ୨୦.୦୬.୨୦୧୯ ସମ୍ମାନୀତ କରା ଯାଇଛି

20/06/2019 31/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (296 KB)