ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବୋଦାପଳସା କେନ୍ଦୁଝର ରେ ମାସିକ ଭଡ଼ା ରେ ଯାନ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି(ପିଡ଼ିଏଫ ୮୪୮ କେବି)

ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବୋଦାପଳସା କେନ୍ଦୁଝର ରେ ମାସିକ ଭଡ଼ା ରେ ଯାନ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି(ପିଡ଼ିଏଫ ୮୪୮ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବୋଦାପଳସା କେନ୍ଦୁଝର ରେ ମାସିକ ଭଡ଼ା ରେ ଯାନ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି(ପିଡ଼ିଏଫ ୮୪୮ କେବି)

ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବୋଦାପଳସା କେନ୍ଦୁଝର ରେ ମାସିକ ଭଡ଼ା ରେ ଯାନ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

09/07/2019 24/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (846 KB)