ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପର୍ଯୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଡାଃ ସି ଏସ କୁମାର ଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା(ପିଡ଼ିଏଫ ୮୦ କେବି)

ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପର୍ଯୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଡାଃ ସି ଏସ କୁମାର ଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା(ପିଡ଼ିଏଫ ୮୦ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପର୍ଯୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଡାଃ ସି ଏସ କୁମାର ଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା(ପିଡ଼ିଏଫ ୮୦ କେବି)

ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପର୍ଯୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଡାଃ ସି ଏସ କୁମାର ଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା

03/12/2018 10/12/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (74 KB)