ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଯୋଡା ବ୍ଲକରେ ଜଳଛାୟା ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଯୋଡା ବ୍ଲକରେ ଜଳଛାୟା ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଯୋଡା ବ୍ଲକରେ ଜଳଛାୟା ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଯୋଡା ବ୍ଲକରେ ଜଳଛାୟା ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

01/10/2019 21/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB) CURRIGENDUM (375 KB)