ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଜ୍ୟୟର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କିତ ମୋକ ଡ୍ରିଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ

ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଜ୍ୟୟର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କିତ ମୋକ ଡ୍ରିଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଜ୍ୟୟର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କିତ ମୋକ ଡ୍ରିଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ

ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଜ୍ୟୟର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କିତ ମୋକ ଡ୍ରିଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ

19/06/2020 30/06/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (92 KB)