ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରତିପାଳନ ଯତ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଇଛୁକ ପରିବାର କିମ୍ବା ସଙ୍ଗଠନ ଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ପ୍ରତିପାଳନ ଯତ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଇଛୁକ ପରିବାର କିମ୍ବା ସଙ୍ଗଠନ ଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପ୍ରତିପାଳନ ଯତ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଇଛୁକ ପରିବାର କିମ୍ବା ସଙ୍ଗଠନ ଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ପ୍ରତିପାଳନ ଯତ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଇଛୁକ ପରିବାର କିମ୍ବା ସଙ୍ଗଠନ ଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

19/11/2020 03/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (97 KB) foster care guideline (1 MB) Group Foster Care Form (358 KB) Individual Foster care form (173 KB)