ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବାଂଶପାଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୁଆକାଟି ଓ ଗୋନସିକା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରସୂତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବାଂଶପାଳଠାରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶନ

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବାଂଶପାଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୁଆକାଟି ଓ ଗୋନସିକା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରସୂତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବାଂଶପାଳଠାରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବାଂଶପାଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୁଆକାଟି ଓ ଗୋନସିକା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରସୂତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବାଂଶପାଳଠାରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶନ

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବାଂଶପାଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୁଆକାଟି ଓ ଗୋନସିକା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରସୂତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବାଂଶପାଳଠାରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶନ

04/11/2020 19/11/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB) BOQ of Suakati PHC (1 MB) BOQ of Gonasika PHC (1 MB) BOQ of Mini Stadium (763 KB)