ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ତାଳପଡା ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବାଲିପର୍ବତ ଆର.ବି.ଟି. ଆଦିବାସୀ କ୍ଲବ ନିର୍ମାଣ ୨୦୧୮ ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ(ପିଡ଼ିଏଫ ୧.୮୧ ଏମବି)

ତାଳପଡା ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବାଲିପର୍ବତ ଆର.ବି.ଟି. ଆଦିବାସୀ କ୍ଲବ ନିର୍ମାଣ ୨୦୧୮ ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ(ପିଡ଼ିଏଫ ୧.୮୧ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ତାଳପଡା ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବାଲିପର୍ବତ ଆର.ବି.ଟି. ଆଦିବାସୀ କ୍ଲବ ନିର୍ମାଣ ୨୦୧୮ ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ(ପିଡ଼ିଏଫ ୧.୮୧ ଏମବି)

ତାଳପଡା ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବାଲିପର୍ବତ ଆର.ବି.ଟି. ଆଦିବାସୀ କ୍ଲବ ନିର୍ମାଣ ୨୦୧୮ ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ

03/11/2018 17/11/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)