ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଙ୍କ ଅଫିସ ପାଇଁ ଭଡା ଗାଡି ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୩୬ କେବି)

ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଙ୍କ ଅଫିସ ପାଇଁ ଭଡା ଗାଡି ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୩୬ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଙ୍କ ଅଫିସ ପାଇଁ ଭଡା ଗାଡି ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି(ପିଡ଼ିଏଫ ୪୩୬ କେବି)

ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଙ୍କ ଅଫିସ ପାଇଁ ଭଡା ଗାଡି ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

03/08/2019 19/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (433 KB)