ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କେନ୍ଦୁଝର ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ଭୂମିହୀନ ଓ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୩୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଠ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହ ସ୍ଥାପନା ଓ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଆହ୍ଵାନ

ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କେନ୍ଦୁଝର ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ଭୂମିହୀନ ଓ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୩୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଠ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହ ସ୍ଥାପନା ଓ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଆହ୍ଵାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କେନ୍ଦୁଝର ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ଭୂମିହୀନ ଓ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୩୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଠ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହ ସ୍ଥାପନା ଓ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଆହ୍ଵାନ

ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କେନ୍ଦୁଝର ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ଭୂମିହୀନ ଓ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୩୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଠ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହ ସ୍ଥାପନା ଓ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଆହ୍ଵାନ

20/09/2022 02/11/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (873 KB) Responce of Queries (1 MB) Response to Queries of HPMI Oct 22 (Part 2 of 2) (154 KB)