ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଆପାତକାଳୀନ ସଂଚାଳନ କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ମାସିକ ଭଡ଼ା ଆଧାର ରେ ଯାନ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି(ପିଡ଼ିଏଫ ୯୨୦ କେବି )

ଜିଲ୍ଲା ଆପାତକାଳୀନ ସଂଚାଳନ କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ମାସିକ ଭଡ଼ା ଆଧାର ରେ ଯାନ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି(ପିଡ଼ିଏଫ ୯୨୦ କେବି )
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଆପାତକାଳୀନ ସଂଚାଳନ କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ମାସିକ ଭଡ଼ା ଆଧାର ରେ ଯାନ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି(ପିଡ଼ିଏଫ ୯୨୦ କେବି )

ଜିଲ୍ଲା ଆପାତକାଳୀନ ସଂଚାଳନ କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ମାସିକ ଭଡ଼ା ଆଧାର ରେ ଯାନ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

12/02/2019 27/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (920 KB)