ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ, କେନ୍ଦୁଝର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର, ଫର୍ମାସିଷ୍ଟ ଓ ଏମ.ଏଚ.ୟୁ ଏ.ଏନ.ଏମ. ପଦବୀ ର ଚୟନ ପାଇଁ ବଛା ଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଖାରଜ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ, କେନ୍ଦୁଝର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର, ଫର୍ମାସିଷ୍ଟ ଓ ଏମ.ଏଚ.ୟୁ ଏ.ଏନ.ଏମ. ପଦବୀ ର ଚୟନ ପାଇଁ ବଛା ଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଖାରଜ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ, କେନ୍ଦୁଝର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର, ଫର୍ମାସିଷ୍ଟ ଓ ଏମ.ଏଚ.ୟୁ ଏ.ଏନ.ଏମ. ପଦବୀ ର ଚୟନ ପାଇଁ ବଛା ଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଖାରଜ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ, କେନ୍ଦୁଝର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର, ଫର୍ମାସିଷ୍ଟ ଓ ଏମ.ଏଚ.ୟୁ ଏ.ଏନ.ଏମ. ପଦବୀ ର ଚୟନ ପାଇଁ ବଛା ଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଖାରଜ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ

17/01/2020 31/01/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (26 KB) Shortlisted Rejected List of candidates-ANM (110 KB) Shortlisted Rejected candidate list- PHARMACIST (83 KB) Shortlisted Rejected candidate list-AYUSH DOCTOR (57 KB)