ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିପର୍ଜୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ EoI ର ଯାଞ୍ଚ ଓ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନକଂର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି(ପିଡ଼ିଏଫ 43 କେବି)

ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିପର୍ଜୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ EoI ର ଯାଞ୍ଚ ଓ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନକଂର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି(ପିଡ଼ିଏଫ 43 କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିପର୍ଜୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ EoI ର ଯାଞ୍ଚ ଓ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନକଂର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି(ପିଡ଼ିଏଫ 43 କେବି)

ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିପର୍ଜୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ EoI ର ଯାଞ୍ଚ ଓ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନକଂର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି

08/08/2019 13/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (42 KB)