ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କୌଶଳ ବିକାଶ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପାତ୍ର ଦାଖଲ(ପିଡ଼ିଏଫ ୭୭୬ କେବି)

କୌଶଳ ବିକାଶ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପାତ୍ର ଦାଖଲ(ପିଡ଼ିଏଫ ୭୭୬ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କୌଶଳ ବିକାଶ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପାତ୍ର ଦାଖଲ(ପିଡ଼ିଏଫ ୭୭୬ କେବି)

କୌଶଳ ବିକାଶ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପାତ୍ର ଦାଖଲ

01/08/2018 20/08/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (772 KB)