କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବକ ଏବଂ ସେବିକାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୭୭୫ କେବି )

ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବକ ଏବଂ ସେବିକାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୭୭୫ କେବି )

କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବକ ଏବଂ ସେବିକାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

07/03/2019 18/04/2019 ଡାଉନଲୋଡ୍ (774 KB)