ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଳା ରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇଁ ମାସିକ ଭଡ଼ାରେ ଯାନ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଳା ରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇଁ ମାସିକ ଭଡ଼ାରେ ଯାନ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଳା ରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇଁ ମାସିକ ଭଡ଼ାରେ ଯାନ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଳା ରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇଁ ମାସିକ ଭଡ଼ାରେ ଯାନ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ

16/07/2020 22/07/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (148 KB)