ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦ୍ମପୁରଠାରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ (ପିଡ଼ିଏଫ ୧୫୬ କେବି)

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦ୍ମପୁରଠାରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ (ପିଡ଼ିଏଫ ୧୫୬ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦ୍ମପୁରଠାରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ (ପିଡ଼ିଏଫ ୧୫୬ କେବି)

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦ୍ମପୁରଠାରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ

27/08/2018 03/09/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (156 KB)