ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରେ ଡାକ୍ତର ପଦ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରେ ଡାକ୍ତର ପଦ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରେ ଡାକ୍ତର ପଦ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରେ ଡାକ୍ତର ପଦ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ

29/12/2020 23/01/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (796 KB) Notice recheduled walk in interview to 23-01-21 (232 KB)