ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରେ ଜୈବ ଚିକିତ୍ସା ବଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରେ ଜୈବ ଚିକିତ୍ସା ବଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରେ ଜୈବ ଚିକିତ୍ସା ବଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରେ ଜୈବ ଚିକିତ୍ସା ବଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର

15/04/2021 07/05/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)