ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୁପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିପର୍ଯୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି (ଆଗ୍ରହ) ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି – ୨୦୧୯-୨୦(ପିଡ଼ିଏଫ ୧.୨୮ ଏମବି)

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୁପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିପର୍ଯୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି (ଆଗ୍ରହ) ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି – ୨୦୧୯-୨୦(ପିଡ଼ିଏଫ ୧.୨୮ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୁପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିପର୍ଯୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି (ଆଗ୍ରହ) ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି – ୨୦୧୯-୨୦(ପିଡ଼ିଏଫ ୧.୨୮ ଏମବି)

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୁପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିପର୍ଯୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି (ଆଗ୍ରହ) ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି – ୨୦୧୯-୨୦

06/07/2019 20/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)