ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପି.ପି.ପି. ଧାରା ଅଧୀନରେ ନୂତନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଏନ.ଜି.ଓ. ଚୟନ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ଆହ୍ଵାନ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପି.ପି.ପି. ଧାରା ଅଧୀନରେ ନୂତନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଏନ.ଜି.ଓ. ଚୟନ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ଆହ୍ଵାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପି.ପି.ପି. ଧାରା ଅଧୀନରେ ନୂତନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଏନ.ଜି.ଓ. ଚୟନ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ଆହ୍ଵାନ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପି.ପି.ପି. ଧାରା ଅଧୀନରେ ନୂତନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଏନ.ଜି.ଓ. ଚୟନ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ଆହ୍ଵାନ

28/05/2019 07/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (187 KB)