ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବହନ ପ୍ରତିନିଧି ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ ୨୦୨୧-୨୨

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବହନ ପ୍ରତିନିଧି ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ ୨୦୨୧-୨୨
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବହନ ପ୍ରତିନିଧି ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ ୨୦୨୧-୨୨

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବହନ ପ୍ରତିନିଧି ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ ୨୦୨୧-୨୨

19/02/2021 17/03/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1,005 KB)