କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପାତ୍ର ଆମନ୍ତ୍ରଣ (ପିଡ଼ିଏଫ ୧.୦୮ ଏମବି)

ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପାତ୍ର ଆମନ୍ତ୍ରଣ (ପିଡ଼ିଏଫ ୧.୦୮ ଏମବି)

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପାତ୍ର ଆମନ୍ତ୍ରଣ

03/09/2018 16/09/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍ (1 MB)