ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ମାସିକିଆ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଆହ୍ଵାନ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ମାସିକିଆ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଆହ୍ଵାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ମାସିକିଆ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଆହ୍ଵାନ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ମାସିକିଆ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଆହ୍ଵାନ

23/11/2020 04/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)