ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନେତ୍ର ଏବଂ ଡି.ପି.ଏମ.ୟୁ (ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ) ନିମନ୍ତେ ମାସିକିଆ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଆହ୍ଵାନ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନେତ୍ର ଏବଂ ଡି.ପି.ଏମ.ୟୁ (ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ) ନିମନ୍ତେ ମାସିକିଆ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଆହ୍ଵାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନେତ୍ର ଏବଂ ଡି.ପି.ଏମ.ୟୁ (ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ) ନିମନ୍ତେ ମାସିକିଆ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଆହ୍ଵାନ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନେତ୍ର ଏବଂ ଡି.ପି.ଏମ.ୟୁ (ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ) ନିମନ୍ତେ ମାସିକିଆ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଆହ୍ଵାନ

11/11/2019 29/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (492 KB)