ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏ.ଏଲ.ଏସ ଓ ବି.ଏଲ.ଏସ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗମନାଗମନ ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷେଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶନ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏ.ଏଲ.ଏସ ଓ ବି.ଏଲ.ଏସ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗମନାଗମନ ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷେଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏ.ଏଲ.ଏସ ଓ ବି.ଏଲ.ଏସ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗମନାଗମନ ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷେଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶନ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏ.ଏଲ.ଏସ ଓ ବି.ଏଲ.ଏସ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗମନାଗମନ ନିମନ୍ତେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷେଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶନ

01/12/2020 18/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (723 KB)