ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଜନା/ସମିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପାରମେଡିକ ପଦବୀ ଅନୁକ୍ରମର ଆପତି ଅଭିଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୧.୪୪ ଏମବି)

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଜନା/ସମିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପାରମେଡିକ ପଦବୀ ଅନୁକ୍ରମର ଆପତି ଅଭିଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୧.୪୪ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଜନା/ସମିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପାରମେଡିକ ପଦବୀ ଅନୁକ୍ରମର ଆପତି ଅଭିଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶନ(ପିଡ଼ିଏଫ ୧.୪୪ ଏମବି)

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଜନା/ସମିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପାରମେଡିକ ପଦବୀ ଅନୁକ୍ରମର ଆପତି ଅଭିଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶନ

05/09/2019 16/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)