ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦୨୨- ୨୩ ଖରିଫ ବର୍ଷରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ ନିମନ୍ତେ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଏକ ଗାଡି ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦୨୨- ୨୩ ଖରିଫ ବର୍ଷରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ ନିମନ୍ତେ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଏକ ଗାଡି ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦୨୨- ୨୩ ଖରିଫ ବର୍ଷରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ ନିମନ୍ତେ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଏକ ଗାଡି ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦୨୨- ୨୩ ଖରିଫ ବର୍ଷରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ ନିମନ୍ତେ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଏକ ଗାଡି ନିୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର

22/11/2022 05/12/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (210 KB) Annexure-II (798 KB)