ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କେନ୍ଦୁଝର ଜ଼ିଲ୍ଲାର ଏନ ପି ପି ସି ଡି / ସି ଏଚ /ଏନ ଓ ଏଚ ପି / ଏନ ପି ଏଚ ସି ଇ ପାଇଁ ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଉପକରଣ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏଜେନ୍ସି ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶନ ଆହ୍ୱାନ

କେନ୍ଦୁଝର ଜ଼ିଲ୍ଲାର ଏନ ପି ପି ସି ଡି / ସି ଏଚ /ଏନ ଓ ଏଚ ପି / ଏନ ପି ଏଚ ସି ଇ ପାଇଁ ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଉପକରଣ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏଜେନ୍ସି ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶନ ଆହ୍ୱାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
କେନ୍ଦୁଝର ଜ଼ିଲ୍ଲାର ଏନ ପି ପି ସି ଡି / ସି ଏଚ /ଏନ ଓ ଏଚ ପି / ଏନ ପି ଏଚ ସି ଇ ପାଇଁ ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଉପକରଣ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏଜେନ୍ସି ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶନ ଆହ୍ୱାନ

କେନ୍ଦୁଝର ଜ଼ିଲ୍ଲାର ଏନ ପି ପି ସି ଡି / ସି ଏଚ /ଏନ ଓ ଏଚ ପି / ଏନ ପି ଏଚ ସି ଇ ପାଇଁ ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଉପକରଣ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏଜେନ୍ସି ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶନ ଆହ୍ୱାନ

14/09/2020 30/09/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (999 KB)