ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନରେ ସମାନ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚୁକ୍ତିଭିତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶନ

ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନରେ ସମାନ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚୁକ୍ତିଭିତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନରେ ସମାନ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚୁକ୍ତିଭିତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶନ

ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନରେ ସମାନ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚୁକ୍ତିଭିତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶନ

25/06/2020 16/07/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (49 KB)