ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଏନ.ଏଚ.ଏମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏ.ଏନ.ଏମ, ଏଲ.ଟି, ଜେ.ଈ, ବି.ଡି.ଏମ ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରା ଯାଉଅଛି(ପିଡ଼ିଏଫ ୬୬୮ କେବି)

ଏନ.ଏଚ.ଏମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏ.ଏନ.ଏମ, ଏଲ.ଟି, ଜେ.ଈ, ବି.ଡି.ଏମ ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରା ଯାଉଅଛି(ପିଡ଼ିଏଫ ୬୬୮ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଏନ.ଏଚ.ଏମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏ.ଏନ.ଏମ, ଏଲ.ଟି, ଜେ.ଈ, ବି.ଡି.ଏମ ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରା ଯାଉଅଛି(ପିଡ଼ିଏଫ ୬୬୮ କେବି)

ଏନ.ଏଚ.ଏମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏ.ଏନ.ଏମ, ଏଲ.ଟି, ଜେ.ଈ, ବି.ଡି.ଏମ ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରା ଯାଉଅଛି

29/12/2018 07/01/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (666 KB)