ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ଯ ମାଣ୍ଡିଆ ବାଜରା ଜାତୀୟ ଫସଲର ଉର୍ନତି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ଯ ମାଣ୍ଡିଆ ବାଜରା ଜାତୀୟ ଫସଲର ଉର୍ନତି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ଯ ମାଣ୍ଡିଆ ବାଜରା ଜାତୀୟ ଫସଲର ଉର୍ନତି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ଯ ମାଣ୍ଡିଆ ବାଜରା ଜାତୀୟ ଫସଲର ଉର୍ନତି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

19/10/2019 25/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB) presentation (3 MB)