ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୧୯ ପାଇଁ ବିଭିର୍ନ ନିର୍ବାଚନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ପିଡ଼ିଏଫ ୨.୯୦ ଏମବି)

ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୧୯ ପାଇଁ ବିଭିର୍ନ ନିର୍ବାଚନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ପିଡ଼ିଏଫ ୨.୯୦ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୧୯ ପାଇଁ ବିଭିର୍ନ ନିର୍ବାଚନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ପିଡ଼ିଏଫ ୨.୯୦ ଏମବି)

ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୧୯ ପାଇଁ ବିଭିର୍ନ ନିର୍ବାଚନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

01/03/2019 08/03/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)