ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ,କେନ୍ଦୁଝର ଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଜୁନ ମାସ (ପିଡ଼ିଏଫ ୫୧୧ କେବି)

ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ,କେନ୍ଦୁଝର ଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଜୁନ ମାସ (ପିଡ଼ିଏଫ ୫୧୧ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ,କେନ୍ଦୁଝର ଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଜୁନ ମାସ (ପିଡ଼ିଏଫ ୫୧୧ କେବି)

ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ,କେନ୍ଦୁଝର ଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଜୁନ ମାସ

01/06/2018 13/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (511 KB)