ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବାଂଶପାଣି ଗ୍ରାମରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ନିର୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଅଧିସୂଚନା (ପିଡ଼ିଏଫ ୧.୫୫ ଏମବି )

ବାଂଶପାଣି ଗ୍ରାମରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ନିର୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଅଧିସୂଚନା (ପିଡ଼ିଏଫ ୧.୫୫ ଏମବି )
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ବାଂଶପାଣି ଗ୍ରାମରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ନିର୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଅଧିସୂଚନା (ପିଡ଼ିଏଫ ୧.୫୫ ଏମବି ) 07/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)