ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରି ଘଟଗାଁ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଭବନ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୮୫୯ ରୁ ୮୬୫ ଦି ୦୬-୦୭-୨୦୧୮(ପିଡ଼ିଏଫ ୧.୧୪ ଏମବି)

ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରି ଘଟଗାଁ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଭବନ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୮୫୯ ରୁ ୮୬୫ ଦି ୦୬-୦୭-୨୦୧୮(ପିଡ଼ିଏଫ ୧.୧୪ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରି ଘଟଗାଁ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଭବନ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୮୫୯ ରୁ ୮୬୫ ଦି ୦୬-୦୭-୨୦୧୮(ପିଡ଼ିଏଫ ୧.୧୪ ଏମବି) 07/07/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)