ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ଵ ଆଡିବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଜମି ଅଧିକରଣ ଅଧିସୂଚନା (ପିଡ଼ିଏଫ1.66ଏମବି)

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ଵ ଆଡିବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଜମି ଅଧିକରଣ ଅଧିସୂଚନା (ପିଡ଼ିଏଫ1.66ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ଵ ଆଡିବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଜମି ଅଧିକରଣ ଅଧିସୂଚନା (ପିଡ଼ିଏଫ1.66ଏମବି) 31/01/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)