ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଙ୍କ RFCTLAR and R Act 2013 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାରା ୧୧(୧) ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମ ବୁଢାବଣ ତହସିଲ ସାହାରପଡା ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ଅଧିସୂଚନା (ପିଡ଼ିଏଫ ୧.୯୫ ଏମବି)

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଙ୍କ RFCTLAR and R Act 2013 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାରା ୧୧(୧) ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମ ବୁଢାବଣ ତହସିଲ ସାହାରପଡା ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ଅଧିସୂଚନା (ପିଡ଼ିଏଫ ୧.୯୫ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଙ୍କ RFCTLAR and R Act 2013 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାରା ୧୧(୧) ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମ ବୁଢାବଣ ତହସିଲ ସାହାରପଡା ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ଅଧିସୂଚନା (ପିଡ଼ିଏଫ ୧.୯୫ ଏମବି) 29/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)